I Definicje

 1. Sklep – przedsiębiorstwo EM-MARKET Sebastian Wójcik ul. Różana 15/78 20-538 Lublin.
  NIP 712-274-76-66 REGON 060596210 KRS 98011, będące właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem http://chudnij.pl.
 2. Klient – osoba fizyczna lub inny podmiot dokonujący zamówienia w Sklepie.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze sklepu i dokonywania zamówień.
 4. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające wprost do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie zawierana pomiędzy Sklepem a Klientem.

 

II Zamówienia

 1. Zamówienia można składać 24 h na dobę, w ciągu całego roku. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub w święta rozpatrywane będą pierwszego następnego dnia roboczego.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie za pośrednictwem Internetu – poprzez strone internetową oraz adres email i telefonicznie – nie ma możliwości osobistego odbioru złożonego zamówienia.
 3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem strony internetowej - http://chudnij.pl, adresu emal – sklep@chudnij.pl oraz pod numerem telefonu – 574459333. Powyższe kanały komunikacji są też wykorzystywane do kontaktu Klienta ze Sklepem.
 4. Zamówienie następuje w momencie naciśnięcia przycisku „Zatwierdź i przejdź do kasy” widocznego w formularzu zamówienia lub, w przypadku zamówień telefonicznych, w chwili zakończenia rozmowy telefonicznej dotyczącej zamówienia.
 5. W przypadku składania zamówienia za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu, Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności oraz rodzaju przesyłki. Koszty przesyłki oraz ewentualnej dopłaty za płatność przy odbiorze towaru są uwidocznione na stronie formularza zamówienia i automatycznie doliczone do sumy cen zamawianych produktów. Jako kwota „Do zapłaty” podawana jest całkowita należność, jaką Klient zobowiązuje się uiścić za zamówienie.
 6. W przypadku składania zamówienia droga emailową lub telefoniczną Klient informowany jest przez obsługę Sklepu o kosztach przesyłki i ewentualnej dopłaty za płatność przy odbiorze.
 7. Płatności za zamówienia mogą być dokonywane elektronicznie, za pośrednictwem zewnętrznych platform płatności elektronicznych: Dotpay i PayPal, a także przy odbiorze przesyłki oraz poprzez wpłatę należnej kwoty przelewem na rachunek bankowy Sklepu.
 8. W przypadku wyboru płatności przelewem Klient zobowiązuje się dokonać przelewu na rachunek bankowy:
  mBANK  nr konta: 35 1140 2004 0000 3902 6782 4731. 

 

III Ceny i towary

 1. Wszystkie ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich  i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, a także wprowadzania zmian w akcjach promocyjnych.
 3. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie oraz  o wydłużonym, w związku z tym, czasie realizacji z zamówienia. 

 

IV Wysyłka zamówienia

 1. Do każdej przesyłki, jako dowód zawarcia Umowy sprzedaży, standardowo dołączamy rachunek. 
 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem:
  a) Poczty Polskiej usługą Kurier48 lub e-przesyłka. Poczta Polska dostarcza przesyłki wyłącznie w dni robocze. Termin dostarczenia przesyłek w zależności od wyboru usługi podany jest w formularzu przy składaniu zamówienia.
  b)przez system Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. - w takim przypadku zamówiony towar dostarczany jest do Paczkomatu InPost wybranego przez Klienta w zamówieniu.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż do Polski oraz za granicę, do krajów z terytorium EU.
 4. Wysłanie przesyłki następuje w dniu złożenia zamówienia lub następnego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty na konto albo od momentu zakupu w przypadku wysyłki za pobraniem.
 5. Przy dostawie towaru obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie przesyłki w kierunku ewentualnych uszkodzeń wynikłych w czasie transportu.
 6. Gdy po upływie 3 dni (od momentu otrzymania maila z informacją o wysyłce) nie otrzymali Państwo przesyłki,  prosimy o niezwłoczny kontakt z nami celem wspólnego ustalenia możliwej przyczyny. Jeżeli przyczyna leży po stronie przewoźnika lub naszej,  ponawiamy do Państwa wysyłkę.
 7. W swojej działalności Sklep stosuje się do kodeksu dobrych praktyk zgodnie z w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom  rynkowym.

 

V Zwroty i reklamacje

 1. Zawierając umowę na odległość, Klient w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 31 marca 2000r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki na formularzu dostępnym na tej stronie. Zwrot towaru wraz z potwierdzeniem sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, bez śladów użytkowania powinien nastąpić niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni od złożenia w.w. oświadczenia woli. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny towaru, ale także kosztu jego wysyłki poniesionego przy zakupie (wysyłka rzeczy od sprzedawcy do kupującego). Koszty dostawy towaru do Sklepu nie podlegają zwrotowi.
 2. Wszelkie towary oferowane do sprzedaży przez Sklep są nowe, pozbawione wad fabrycznych.
 3. EM-Market ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 4. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej lub innego uszkodzenia zamówionego towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ramach gwarancji i rękojmi.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie i przesłana na adres: EM-MARKET Sebastian Wójcik ul. Różana 15/78 20-538 Lublin, lub za pomocą maila na adres sklep@chudnij.pl
 6. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. 
 7. Klient dostarcza wadliwą rzecz do Sklepu na koszt Sklepu.
 8. Sklep rozpatruje roszczenie Klienta z tytułu prawa do reklamacji w ciągu 14 dni od dostarczenia wadliwego przedmiotu. Sklep proponuje klientowi naprawę usterki lub wymianę rzeczy na nową, bądź zwrot pieniędzy, przy czym Klient może wybrać jedną z w.w. form wykonania.